Przykładowe projekty

Poniżej prezentujemy przykładowe, referencyjne projekty, które realizowaliśmy lub realizujemy z naszymi klientami. Większość poniższych projektów to nie pojedyncze przykłady współpracy, tylko przykłady realizacji w ramach stałej współpracy pomiędzy EST Polska a naszymi klientami. Oczywiście to tylko skromny wycinek prac w których braliśmy udział w ciągu ponad 10 letniego istnienia naszej firmy.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami, prosimy o kontakt na podany numer telefonu komórkowego.

Klient: Europejski producent pojazdów szynowych
Zakres prac: Regularna dostawa farb oraz malowanie wewnętrznych elementów wagonów wykonanych z tworzywa GFK. Aplikacje farby strukturalnej. Na całość prac dostarczamy certyfikaty palnościowe zaaprobowane przez Instytut Kolejnictwa.
Klient: Armator z Polski
Zakres prac: Dostawa farb oraz aplikacja antykorozyjnego dwuwarstwowego systemu ochronnego. Byliśmy odpowiedzialni za dobór odpowiedniego systemu, przygotowanie i dostarczenie farb oraz aplikację farb na elementach konstrukcyjnych statków wykonanych ze stali kwasoodpornej.
Klient: Międzynarodowy producent systemów wentylacyjnych
Zakres prac: Dobór i dostawa farb na zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne systemów wentylacyjnych. Dostosowaliśmy systemy zarówno na powierzchnie wewnętrzne jak i zewnętrzne wentylacji.
Klient: Producent kosmetyków
Zakres prac: Dobór odpowiednich systemów lakierniczych i dostawy farb. Aplikacja farby na liniach UV z wykorzystaniem promienników IR oraz UV.
Klient: Wytwórnia konstrukcji stalowych
Zakres prac: Stała współpraca polegająca na doborze systemów lakierniczych jednowarstwowych (gruntoemalie) i wielowarstwowych na hale stalowe, obiekty mostowe i drogowe. Dostarczane systemy są zgodne z normami ISO 12944 oraz posiadają odpowiednie aprobaty IBDiM.
Klient: Ogólnopolska firma budowlana
Zakres prac: Dobór systemu i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów. Aplikacja farby przy użyciu metody elektrostatycznej.
Klient: Jednostka zarządzająca taborem kolejowym
Zakres prac: Dostawa oraz aplikacja farby pochłaniającej wilgoć na taborze kolejowym.


Projekty unijne

Fundusze Europejskie