Usługi

Świadczymy również usługi malarskie u klientów. Wraz ze współpracującymi z nami firmami możemy wykonać malowania:

  • antykorozyjne konstrukcji stalowych
  • ogniochronne
  • antykorozyjne pojazdów
  • antykorozyjne pociągów lub wagonów

Usługi takie wykonujemy na miejscu u klienta przy użyciu sprzętu własnego lub należącego do klienta. Rozliczenie za malowanie następuje według indywidualnych ustaleń pomiędzy nami a klientem. Malowanie wykonywane może być z użyciem:

  • sprzętu Airless
  • sprzętu Airmix
  • sprzętu do malowania elektrostatycznego

Projekty unijne

Fundusze Europejskie